Kamenná predajňa TRNAVA je otvorená mimo sezóny iba po tel. dohode.

Kontakt a obchodné podmienky.

 Kontakt na predaj vianočných stromčekov: 

  Príďte si vybrať stromček  
  máme všetky rozložené  
  Košolná 303, 10 km pri Trnave  

PondelokNedeľa - 9:00 - 19:00
Jaroslav Žák - 0904 514 458

Pri osobnom výbere si vyberiete ten stromček, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

ADRESA: 10 km pri Trnave, Košolná 303, 91901,

smerom od Suchej prvá odbočka do ľava
smerom od Dlhej prvá odbočka do prava
od D.Orešian posledná odbočka do prava
od ihriska prejdete rovno cez križovatku
ulička pri obecnom úrade


V prípade akýchkoľvek otázok Nás neváhajte kontaktovať

cez   WhatsApp   na čísle 0904 514 458

cez   Viber   na čísle 0904 514 458

cez   SMS   na čísle 0904 514 458

cez kontaktný formulár

na email: info(zavináč)vipVianoce.sk

po telefóne: 0904 514 458 --- Pondelok až Nedeľa

 Obchodné podmienky predaja: 

Predajca:

Jaroslav, Zuzana a Miloš Žákoví, 
Košolná 197, 91901
Ičo.: 43931090 Dič.: 1078759759
Nie som platca DPH. Obvodný úrad Trnava
Číslo živnostenského registra: 250-25236
IBAN: SK6383300000002800067210

Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia:
Pekárska 23, 917 01 Trnava www.soi.sk 
tel. 033/321 25 27, 033/321 25 21 e-mail: tt@soi.sk 

Pravidlá obchodu:

 • Každá objednávka je považovaná za záväznú.
 • Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov a cookies.
 • Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy.
 • Zmluva je uzatvorená v okamžiku prevzatia objednaného tovaru.
 • V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu.
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nieje uvedené v poznámke inak).
 • Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
 • Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru.
 • Každá objednávka je po odoslaní potvdená e-mailovou správou v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov.
 • Pokiaľ je v objednávke z akéhokoľvek dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.


Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie, alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atď.

Zadávaniu svojho e-mailu venujte zvýšenú pozornosť aby sme mohli s vami komunikovať a potvrdiť objednávku !!!

Možnosť odstúpenia od zmluvy.

Ak chcete objednávku zrušiť ešte pred doručením, prosím kedykoľvek nás kontaktujte, aby sme mohli objednávku zrušiť.

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list (alebo e-mail a pod.) o odstúpení od zmluvy odoslaný predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy.

Náklady na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci !

Tovar späť neposielajte na dobierku.
Tovar posielajte kuriérom na adresu: Jaroslav Žák Košolná 303, 91901, tel. 0904514458
Vrátená späť bude zásielka, ktorá dorazí bez predchádzajúceho upozornenia zo strany zákazníka.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Odstúpenie prevádzkovateľa:

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy. Zaplatená záloha sa v takomto prípade vráti zákazníkovi v plnej výške. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči zákazníkovi alebo tretím osobám za prípadné škody, vzniknuté oneskoreným dodaním tovaru alebo nedodaním tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak ju nebolo možné záväzne potvrdiť, chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak produkty v objednávke nie sú z nejakého dôvodu dostupné alebo napr. produkty na objednávku nám dodávateľ nedodal, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru, atď.
 • V prípade, že na našej strane prišlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny pri produkte alebo pri technickej chybe pri uskutočňovaní objednávkového procesu, vyhradzujeme si právo na zrušenie objednávky a nedodanie tovaru. A to aj v prípade, že Vám bol doručený automatický email potvrdenia objednávky.
 • Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

 

Záruka, záručný list:

Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim.
Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru.
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady.
Záruka sa vzťahuje aj na vady zapríčinené napr.: poškodeným prepravnou spoločnosťou pri preprave tovaru k zákazníkovi
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, nesprávne používanie, neodbornou manipuláciou a pod.
Faktúra slúži ako záruční list.
Záruku poskytujeme v Našom obchode.

Reklamácie:

Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi predávajúceho, ktorého v prípade potreby vopred kontaktuje.

Reklamácie sa uplatňujú:

 • e-mailom
 • písomne poštou
 • telefonicky


K reklamácie je potrebné predložiť:

 • doklad o zakúpení výrobku
 • stručný popis reklamovanej vady
 • je vhodné priložiť fotografie reklamovaného výrobku / fotografie konkrétnej vady
 • kontaktné údaje na zákazníka


Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na našu adresu.
Tovar späť nikdy neposielajte na dobierku.
Takáto zásielka nebude prevzatá a bude vrátená späť na Vaše náklady.
Vrátená späť bude tiež zásielka, ktorá dorazí bez predchádzajúceho upozornenia zo strany zákazníka.
Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu.
Pri oprávenenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový pokiaľ taký istý máme skladom, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar.
Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté predajcovi.

chránime vaše údaje.

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré údaje o Vás. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s údajmi plne podlieha zákonným normám.

Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • úplnú poštovú adresu
 • telefonické spojenie
 • (e-mailovú adresu)
 • Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČ a DIČ.


Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Údaje o Vašich nákupoch majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému ich neposkytujeme a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. V prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou, dáva spotrebiteľ súhlas s poskytnutím nevyhnutných osobných údajov prepravnej spoločnosti za účelom doručenia tovaru. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

Podmienky ochrany osobných údajov nájdete v osobitnom článku. - kliknutím otvoríte

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( e-mailom info(zavináč)vipvianoce.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ďaľšie podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy. - kliknutím otvoríte v novom okne.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.