Všetky stromčeky budú dostupné od 1.9.2018

Kontakt a obchodné podmienky.

 Kontakt na predaj vianočných stromčekov: 


V prípade akýchkoľvek otázok Nás neváhajte kontaktovať

cez kontaktný formulár

na email: info(zavináč)vipVianoce.sk

po telefóne: 0904 514 458

Predajca:

Jaroslav Žák, Košolná 197, 91901
Ičo.: 43931090 Dič.: 1078759759
Nie som platca DPH. Obvodný úrad Trnava
Číslo živnostenského registra: 250-25236
FIO banka, číslo účtu: 2800067210/8330
IBAN: SK6383300000002800067210

Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia:
Pekárska 23, 917 01 Trnava www.soi.sk 
tel. 033/321 25 27, 033/321 25 21 e-mail: tt@soi.sk 

FB stránka: facebook.com/vianocne.stromceky.na.vianoce 

FB profil: facebook.com/jaroslav.zak

tu nájdete predaj umelých vianočných stromčekov na vianoce

Partner:

Miloš Žák, Košolná 197, 91901
Ičo.: 37569350 Dič.: 1044801978
Nie som platca DPH. Obvodný úrad Trnava
Číslo živnostenského registra: 207-15397
FIO banka, číslo účtu: 2901006011/8330
IBAN: SK3583300000002901006011

 Obchodné podmienky predaja: 

Pravidlá obchodu:

 • Každá objednávka je považovaná za záväznú.
 • Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
 • Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nieje uvedené v poznámke inak).
 • Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.
 • Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru.
 • Každá objednávka je po odoslaní potvdená e-mailovou správou v ktorej máte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov.
 • Pokiaľ je v objednávke z akéhokoľvek dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.
 • Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.


Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie, alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atď.

Zadávaniu svojho e-mailu venujte zvýšenú pozornosť aby sme mohli s vami komunikovať a potvrdiť objednávku !!!

Možnosť odstúpenia od zmluvy.

Ak chcete objednávku zrušiť ešte pred doručením, prosím kedykoľvek nás kontaktujte, aby sme mohli objednávku zrušiť.

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list (alebo e-mail a pod.) o odstúpení od zmluvy odoslaný predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy.

Náklady na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci !

Tovar späť neposielajte na dobierku.
Vrátená späť bude zásielka, ktorá dorazí bez predchádzajúceho upozornenia zo strany zákazníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak ju nebolo možné záväzne potvrdiť, chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy. Zaplatená záloha sa v takomto prípade vráti zákazníkovi v plnej výške. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči zákazníkovi alebo tretím osobám za prípadné škody, vzniknuté oneskoreným dodaním tovaru alebo nedodaním tovaru.

Záruka, záručný list:

Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim.
Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru.
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady.
Záruka sa vzťahuje aj na vady zapríčinené napr.: poškodeným prepravnou spoločnosťou pri preprave tovaru k zákazníkovi
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, nesprávne používanie, neodbornou manipuláciou a pod.
Faktúra slúži ako záruční list.
Záruku poskytujeme v Našom obchode.

Reklamácie:

Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi predávajúceho, ktorého v prípade potreby vopred kontaktuje.

Reklamácie sa uplatňujú:

 • e-mailom
 • písomne poštou
 • telefonicky


K reklamácie je potrebné predložiť:

 • doklad o zakúpení výrobku
 • stručný popis reklamovanej vady
 • je vhodné priložiť fotografie reklamovaného výrobku / fotografie konkrétnej vady
 • kontaktné údaje na zákazníka


Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na našu adresu.
Tovar späť nikdy neposielajte na dobierku.
Takáto zásielka nebude prevzatá a bude vrátená späť na Vaše náklady.
Vrátená späť bude tiež zásielka, ktorá dorazí bez predchádzajúceho upozornenia zo strany zákazníka.
Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu.
Pri oprávenenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový pokiaľ taký istý máme skladom, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar.
Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté predajcovi.

Ochrana osobných údajov.

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

Od Vás ako zákazníka, fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • úplnú poštovú adresu
 • telefonické spojenie
 • (e-mailovú adresu)
 • Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČ a DIČ.


Tieto údaje sú potrebné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie Vašej platby za tovar. Údaje o Vašich nákupoch majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chráníme pred zneužitím, nikomu inému ich neposkytujeme a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. V prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou, dáva spotrebiteľ súhlas s poskytnutím nevyhnutných osobných údajov prepravnej spoločnosti za účelom doručenia tovaru. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom info@vipvianoce.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ďaľšie podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy. - kliknutím otvoríte v novom okne.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.